Vlaamse Regering keurt Pendelfondsdossier VanRoey.be goed

Pat Van RoeyDe Vlaamse regering heeft het dossier voor het Pendelfonds, ingediend door VanRoey.be met een vestiging in Mechelen, goedgekeurd. Met tal van concrete initiatieven wil het bedrijf zijn medewerkers aan het fietsen krijgen om zich naar het werk te verplaatsen. Het nieuws bereikte het IT-bedrijf op de Car Free Day, een dag waarop 25 medewerkers reeds met de fiets kwamen. Pat Van Roey, General Manager: “Heel veel van onze mensen kwamen donderdag met de fiets. ‘s Morgens hebben ze samen genoten van een lekker ontbijtje.”

VanRoey.be zal de komende vier jaar extra inspanningen leveren. Pat Van Roey: “Fietsen is niet alleen goed voor het milieu. Het is goed voor de gezondheid van ons team, het reduceert stress én het is goedkoper voor de fietsers. Dit past helemaal in de filosofie van VanRoey.be. We willen ondernemen, maar met respect voor de wereld waarin en de mensen waarmee we dat doen.” Naast communicatie- en sensibiliseringsacties worden ook fietsambassadeurs aangeduid. Er worden bedrijfsfietsen aangekocht en met een financiële tussenkomst kunnen medewerkers ook een fiets en een fietsuitrusting aankopen. “Wij bouwen een moderne fietsenstalling en een ruimte met douches en lockers.”

“87 procent van onze mensen komt elke dag met de wagen, terwijl ze toch op fietsafstand van onze kantoren wonen”, stelt Inne Loos, HR Business Partner. “Om verschillende redenen, zoals het wegbrengen en oppikken van de kids, of afspraken met klanten in de loop van de dag. Maar ook de beperkte bedrijfsinfrastructuur bleek een belangrijke reden. We zijn ervan overtuigd dat we veel meer mensen de fiets op kunnen krijgen mits continue sensibilisering en de juiste investeringen.” VanRoey.be investeert de komende jaren 87.000 euro. De Vlaamse overheid legt daar via het Pendelfonds 33.500 euro naast.