Vanaf 1 januari 2017 wordt het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de speerpuntcluster voor logistiek. Het door de Vlaamse regering aangestelde beslissingscomité keurde zopas, na een eerder globaal positief advies op 14 juli, de laatste horde van de cluster goed.

Met zijn nieuwe clusterbeleid wil de Vlaamse Regering inzetten op het versterken van strategische samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Logistiek is verkozen als een van de speerpuntsectoren die in de toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken in Vlaanderen.

Het VIL werd in januari 2016 formeel aangeduid om een voorstel tot speerpuntclusterorganisatie logistiek uit te werken. Op 27 oktober werd het business plan dat het VIL hiervoor uitwerkte finaal goedgekeurd door het Hermes-beslissingscomité van VLAIO. Vanaf 1 januari 2017 wordt het VIL zo de trekker van de speerpuntcluster logistiek.

Het proven track record en de grote gedragenheid door  de bedrijven – meer dan 500 clusterleden – hebben zeker bijgedragen tot deze erkenning door de Vlaamse Regering. “Het hoofddoel van de speerpuntclusters is de samenwerking en interactie tussen de bedrijven en de kennisinstellingen verbeteren en de bedrijven ondersteunen zodat ze hun innovatieve ideeën ook daadwerkelijk vermarkt krijgen. Het VIL heeft een significant draagvlak bij bedrijven waardoor het voor logistiek de geknipte organisatie is om hier het voortouw te nemen”, zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters.

Het VIL is bij de opstelling  van zijn business plan in ieder geval niet over één nacht ijs gegaan. “Wij hebben meer dan een jaar aan ons dossier gewerkt. Er is een externe marktbevraging én een interne ledenbevraging gedaan rond clusterthema’s en activiteiten en er zijn gedurende maanden gesprekken gevoerd met de partners uit de triple helix, zowel in binnen- als in buitenland”, verduidelijkt VIL-voorzitter Danny Van Himste.

De speerpuntcluster logistiek zal focussen op vier domeinen: digitalisering, Flanders gateways, duurzaamheid en omni-channel. Rond deze vier domeinen gaat het VIL, samen met partners uit de triple helix  projecten lanceren, netwerking activiteiten organiseren, beleidsadvies en –ondersteuning geven, training en vorming faciliteren en een internationale dimensie toevoegen.

“De grootste voldoening haalt het VIL uit de erkenning van het belang van logistiek voor onze regio én de erkenning van het VIL als single point of contact voor logistiek in Vlaanderen. De erkenning van speerpuntclusters voor een periode van 10 jaar laat ook toe om daadwerkelijk werk te maken van een langetermijnvisie,” aldus een tevreden Van Himste.