Uit het project Nacatrans van VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, blijkt dat transportbedrijven weinig of geen zicht hebben op hun kosten en kostenstructuren. VIL legde in het project een methodiek vast en ontwikkelde een eenvoudige rekentool die de effectieve rendabiliteit weergeeft op het niveau van de transportopdracht. Trafuco uit Schelle nam deel aan Nacatrans.

Het project Nacatrans komt tegemoet aan een dringende nood die leeft bij de kleine en middelgrote transportbedrijven om zicht te krijgen op gemaakte kosten. In tegenstelling tot grotere transporteurs beschikken KMO’s minder over de knowhow en middelen om ex post calculatiefunctionaliteiten in te bouwen in hun IT-systemen. VIL ontwikkelde daarom een laagdrempelige rekentool, die eenvoudig te implementeren, en makkelijk te gebruiken en te interpreteren is. Een goed inzicht in opbrengsten, kosten en waar die ontstaan, helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken met betrekking tot werk, na te streven klanten en prijszetting.

“Nacalculatie in transport bevestigt niet alleen het buikgevoel maar soms ook nog veel meer zaken die men in eerste instantie onderschat. Denken we hier maar aan de impact van time slots op laad- en losinstallaties en de congestie op de wegen”, aldus projectdeelnemer Serge De Wolf van Trafuco.

Niet geschikt

Positief is de vaststelling dat de meeste transportbedrijven geïnvesteerd hebben in automatisering en over grote hoeveelheden data beschikken. De keerzijde is echter dat deze ruwe data vaak niet geschikt zijn om nacalculatie op te zetten. Bij meer dan de helft van de deelnemende bedrijven waren de activiteiten die de boordcomputer registreert, niet te linken aan de transportopdrachten die worden bijgehouden in het Transport Management Systeem (TMS). Andere vaststelling is dat chauffeurs het vaak niet al te nauw nemen met het correct en tijdig registreren van activiteiten in hun boordcomputer.

Bij bedrijven waar de data wel aan de vereisten voldoen, kon het nut en de toegevoegde waarde van de rekentool worden vastgesteld.

“Uit de analyse met de rekentool kan bijvoorbeeld blijken dat de diensten die een bedrijf uitvoert voor een bepaalde klant, helemaal niet zo rendabel zijn als gedacht, dat lossen of laden op één specifieke site van een klant steeds hogere kosten genereert dan op andere sites. Oranje of rode knipperlichten kunnen ook wijzen op te lage tarieven, bijvoorbeeld bij klanten die al van generatie op generatie klant zijn, en waar tarieven destijds vanuit de buik waren vastgesteld, en sindsdien enkel maar geïndexeerd werden”, aldus VIL-projectleider Peter Lagey.