VILVIL, het Vlaams Instituut voor de Logistiek, lanceert op 20 oktober het project Vision in Logistics. Bedrijven die hieraan deelnemen, leren wat innovatieve smart glasses voor hun processen kunnen betekenen.

Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen. Het instituut brengt bedrijven en organisaties uit diverse setcoren bij elkaar en biedt zo unieke netwerkmogelijkheden. Het gaat zowel om verladers als logistieke dienstverleners, kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven uit sectoren als ICT, engineering, interim, bouw en vastgoed. De activiteiten van VIL kaderen binnen vijf domeinen: duurzame logistiek, e-commerce, intelligente logistiek, interne logistiek en netwerklogistiek.

In de eerste plaats wordt gefocused op collectieve onderzoeksprojecten die voor 80% worden gesubsidieerd. Zo hebben bedrijven een aanzienlijk lagere financiële drempel om logistieke innovatieve concepten en technologieën te initiëren en te implementeren.Tot nu toe hebben al meer dan 300 bedrijven deelgenomen aan VIL-projecten. In de grote regio rond Mechelen zijn dat onder meer ODTH (VIL 4 e-boost), CLD Contraload en W&Z (ILSE – innovative logistics in waste management) Distrilog Group, Vadesco en Verbessem (Powering Logistics 2020 – alternatieve brandstoffen), de Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek (apotheeklogistiek) en Van Hool (3D-printing voor wisselstukkenlogistiek).

Het nieuwste project Vision in Logistics wil zich verdiepen in de sterke opkomst van wearable technologieën en dan vooral  smart glasses zoals Google glass. Ze bieden mogelijkheden om bepaalde logistieke taken efficiënter en correcter uit te voeren. Het project wil het potentieel en de mogelijkheden van deze technologieën inzichtelijk maken en uittesten. Het richt zich zowel tot verladers als logistieke dienstverleners uit verschillende sectoren en zowel tot KMO’s als grote ondernemingen die te maken hebben met magazijnoperaties met complexe of een groot aantal bewegingen (picking, consolideren, ontvangen en verzenden, Q controle bij retour) en yard operaties met een groot aantal bewegingen.