Baxter robot SirrisHet Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is samen met tien bedrijven, een mix van grote en kleine verladers en logistieke dienstverleners, begonnen met het project Cobots in Logistics. Het project loopt tot juni 2016 en wil nagaan wat robots, en meer bepaald de cobots of collaboratieve robots, voor logistieke processen kunnen betekenen.

In veel productieomgevingen beginnen cobots – flexibele robots bestemd om met mensen samen te werken – hun plaats te veroveren. Voor de logistieke sector zijn deze robots en hun toepassingsmogelijkheden nog grotendeels braakliggend terrein. Wat is de state of the art van de cobots vandaag? Wat zijn de mogelijke toepassingen binnen de logistiek? Wat is de business case in concrete situaties? Met het project Cobots in Logistics wil het VIL een praktisch antwoord formuleren op al deze vragen. In samenwerking met Sirris, dat al heel wat kennis en ervaring opgedaan heeft met dergelijke robots, zal het VIL de cobot ook live uittesten.

Voor een aantal logistieke activiteiten zoals verpakken of sorteren zouden cobots het (duurdere) magazijnpersoneel kunnen ondersteunen waardoor de productiviteit per werknemer toeneemt. Dit verlaagt de totale operationele kost voor bedrijven. Liesbeth Geysels, algemeen directeur bij het VIL, denkt niet dat deze flexibele robots een bedreiging vormen voor de tewerkstelling. “Integendeel, het idee is dankzij de inzet van cobots logistieke activiteiten hier te kunnen houden die we anders dreigen te verliezen aan regio’s met een lagere loonkost”, aldus Geysels. “De virtuele assistenten kunnen Vlaamse bedrijven concurrentiëler maken, wat zelfs voor bijkomende werkgelegenheid kan zorgen. Maar robotica biedt niet alleen kansen tot kostenoptimalisatie. De cobots kunnen bijvoorbeeld ook voor ondersteuning zorgen bij lastige en niet ergonomische activiteiten en leiden tot een vermindering van het aantal fouten bij repetitieve taken.”

Eén van de tien bedrijven die aan het project deelnemen, is Colfridis uit Londerzeel, logistiek dienstverlener gespecialiseerd in het beleveren van winkelpunten in heel België. Colfridis is actief in retail, bake off, farma, petfood, chocolade en algemene voeding.