De rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft na dagvaarding het faillissement geopend van Bakkerij Dehouck bvba, ondernemingsnummer 0828364657, Kapelstraat 82, Schelle. Mr. Pieter Mattheessens werd door de rechtbank aangeduid als curator. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 20 juli.

De rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft het faillissement geopend van vier bedrijven.

Op bekentenis: Tank Terminal Technologies bvba, groothandel machines, ondernemingsnummer 0883748093, Rijksweg 10H, Bornem. Mr. Johan Verhaegen is curator van dit faillissement.

Op bekentenis: Sculpturama CVA, kunsthandel, ondernemingsnummer 0425256908, Luipegem 77, Bornem. Curator is mr. Jeroen Pinoy.

Op bekentenis: CL & C° BV bvba in vereffening, boekhouding, ondernemingsnummer 0438945289, Breugelhoevestraat 50C, Nijlen. Mr. Elke Van Weerdt is curator.

Na dagvaarding: Best Road Company bvba, goederenvervoer, ondernemingsnummer 0809052947, Leestsesteenweg 112, Mechelen. Curator is mr. Johan Verhaegen.

Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 24 juli.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.