Vrouwe JustitiaDe rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft vijf bedrijven failliet verklaard. Dit zijn de bedrijven die werden getroffen:

* Ster bvba, uitbating pizzeria Snack Istanbul, ondernemingsnummer 0480226709, Dokter Persoonslaan 41, Willebroek. Curator van dit faillissement is mr. Jan Bergmans, Boonhof 24, Sint-Amands.

* Marc Heylen, uitbating café De Max, ondernemingsnummer 0824172277, Bevel-dorp 160, Nijlen. Mr. Peter Hechtermans, Tisseltsesteenweg 113, Willebroek werd aangeduid als curator van dit faillissement.

* Hugon Corporate Fashion bvba, groothandel textiel, ondernemingsnummer 0848144640, Kannunik De Deckerstraat 20A, Mechelen. De rechtbank duidde mr. Jan Bergmans, Boonhof 24, Sint-Amands aan als curator van dit faillissement.

* Mighty Investments gcv, adviesbureau, ondernemingsnummer 0846632232, Lispersteenweg 342, Lier. Mr. Peter Hechtermans, Tisseltsesteenweg 113, Willebroek is de curator van dit faillissement.

* MiAz bvba, uitbating café Tschy Tschy Lounge, ondernemingsnummer 0839659417, Goswin de Stassartstraat 25/1, Mechelen. Mr. Elke De Weerdt, Frans Van Haelenstraat 89, Bornem werd aangewezen als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.