Vier regiobedrijven kiezen voor VIL

vilVier bedrijven uit de grote regio rond Mechelen hebben onlangs beslist om lid te worden van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). “In totaal vonden 24 nieuwe bedrijven de weg naar het VIL”, aldus de organisatie. “Niet alleen verladers en logistieke dienstverleners, maar ook andere bedrijven en organisaties hebben zich overtuigd van de voordelen van het VIL-lidmaatschap. Door aan te sluiten bij het VIL kiezen zij voor competitiviteit, innovatie, betrokkenheid, know how, netwerking en nog veel meer.”

In de Mechelse regio zijn de nieuwe leden logistiek transportbedrijf Apton uit Mechelen, gespecialiseerd in apparatenvervoer en krantendistributie ’s avonds en ’s nachts, Reynaers Aluminium uit Duffel, HR-dienstverlener t-groep uit Mechelen en afvaldienstverlener en grond­stoffen- en energieleverancier Van Gansewinkel met Belgisch hoofdkantoor in Puurs.

Bij het VIL naderen intussen vier projecten de opstartfase. Er is Crowd Logistics, dat van start gaat op 29 februari. Bij Crowd Logistics worden particulieren of semi-professionelen ingezet voor het transport van goederen. Het VIL-project onderzoekt via welke business modellen dit kan gebeuren, wat de wettelijke implicaties zijn, hoe dit kan worden geïntegreerd in de bedrijfslogistiek en wat de meerwaarde hiervan is, zowel voor de logistieke spelers als voor onze maatschappij.

Bij het project IKEO (inzameling van klein elektro afval online) wordt onderzocht hoe webshops en hun logistieke dienstverleners de terugnameplicht die van toepassing is op kleine elektrische toestellen logistiek kunnen organiseren.

Met het project Nacatrans wil het VIL, samen met de sector van het wegvervoer, een rekenmodel opstellen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft.

Tenslotte wordt in het project Fresh Foods Logistics nagegaan waar en hoe in de logistieke keten tussen producent en consument de verspilling van verse voeding kan worden vermeden of verminderd.