MECHELEN – In Mechelen zijn vier laadpalen voor elektrische wagens in gebruik genomen. Tegen 2020 moet het aantal laadpalen in de stad gegroeid zijn tot 62.

Het plaatsen van de laadpalen kadert in het plan van de Vlaamse regering om het gebruik van elektrische wagens aan te moedigen. De overheid en netbeheerders Eandis en Infrax hebben samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2.500 bijkomende publieke laadpalen. De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

De Mechelse laadpalen staan aan de OLV-over-de-Dijlekerk (kruispunt Ziekelieden- en Moensstraat), op de parking in de Kanunnik de Deckerstraat, aan de sporthal Winketkaai in de Frans Broersstraat en aan de Brusselpoort op de Koningin Astridlaan. De locaties werden bepaald in overleg tussen Eandis en de stad Mechelen.

In Mechelen zijn er al enige tijd ook laadpunten op industriezone Mechelen-Noord en Mechelen Campus. Die worden eveneens beheerd door Allego.

Stap in de goede richting

Schepen Marina De Bie, verantwoordelijk voor mobiliteit: “Onze focus ligt op het beperken van het aantal autokilometers, maar elektrische mobiliteit is een belangrijke stap in de goede richting. Elektrische mobiliteit draagt lokaal bij tot een schonere luchtkwaliteit en heeft ook globaal gezien een positief effect op het klimaat, zeker bij gebruik van groene stroom. Het aantal deelwagens en autodeelgroepen in de stad blijft sterk groeien. Als we dit autodelen kunnen koppelen aan elektrisch rijden, zetten we een grote stap in de goede richting. Het is dan ook een bewuste keuze om de eerste laadpalen op P+R’s, autodeelclusters en buurtparkings te plaatsen.”

Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten. Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10%.