De rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van drie bedrijven:

Na dagvaarding: Van Reeth-Hoefkens Construction bvba, afwerking natuursteen, ondernemingsnummer 0459479496, Antwerpsesteenweg 88, Rumst. Mr. Kjell Swartele is curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 13/4.

Na dagvaarding: B & N Cars bvba, verkoop auto’s, ondernemingsnummer 0807515397, Antwerpsestraat 480, Boom. Mr. Constant Talboom is aangeduid als curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 13/4.

Op bekentenis: Diselco bvba, fotografen, ondernemingsnummer 0471410991, Emile Vanderveldelaan 13, Niel. Mr. Inge Vanhoutte is curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 18/4.

De rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft nog een bedrijf uit de regio failliet verklaard:

Op bekentenis: Fast Forward Shop bvba, handelsbenaming Fast Forward Sneakershop, schoenwinkel, ondernemingsnummer 0849407323, Borzestraat 38, Mechelen. De rechtbank heeft mr. Nancy Vannueten aangeduid als curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 18 april.

Meer nieuws over faillissementen uit de regio vindt u op onze overzichtspagina.