MECHELEN – De verkoop van de Nederlandse energieleverancier Eneco, met Belgisch hoofdkantoor in Mechelen, heeft de wind in de zeilen. De overgrote meerderheid van de aandeelhouders stemden zopas positief over de verkoop of een eventuele beursgang. Voor de definitieve beslissing is het nog wachten tot maart 2018.

Energieleverancier Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Sinds de afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin vinden sommige aandeelhouders dat de openbare nutsfunctie van Eneco verdwenen is. Een verkoop van de aandelen kwam zo al snel ter sprake.

Tot en met 31 oktober konden alle gemeenten hun standpunt over die verkoop innemen. Met 51 gemeenten die zich positief over de verkoop uitlaten, wordt er een overgrote meerderheid gehaald. Zij zetten in totaal driekwart van de aandelen te koop.

Sommige gemeenten, zoals onder meer Leerdam, vrezen echter dat de werkgelegenheid en de duurzame koers van het bedrijf in gedrang komt wanneer er tot een verkoop wordt overgegaan. Zij willen hun aandelen liever houden. Daardoor blijft meer dan een kwart van de aandelen buiten het bereik van een eventuele koper.

Maart 2018

Eneco zelf staat ook niet te springen voor een verkoop en vroeg de aandeelhouders verder te kijken dan enkel en alleen het financiële plaatje. Zonder succes dus, want met driekwart aandelen die te koop worden aangeboden, kan de procedure in gang worden gezet. Al is het voor de definitieve beslissing over de verkoopoptie nog wachten tot maart volgend jaar. Na de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen maakt elke gemeente dan opnieuw een afweging.

Ook in België speelt Eneco een belangrijke rol. Het energiebedrijf bekleedt momenteel de derde positie op de Belgische markt, na Electrabel en Luminus.