Er wordt de komende dagen verkeershinder verwacht door wegenwerken in Walem en Willebroek.

Op de Koning Boudewijnlaan in Willebroek worden herstellingen uitgevoerd aan het beton tussen de rotonde aan de Mechelsesteenweg en de rotonde aan de Blaasveldstraat. De werken gaan van start op woensdag 28 juni en duren tot en met maandag 3 juli. Zaterdag, zondag en maandag moet het beton uitharden en zal er dus geen werfactiviteit zijn op de N16. Maandagavond of ten laatste tegen de ochtendspits van dinsdag zullen de werken volledig afgerond zijn.

Tijdens de werken is de Koning Boudewijnlaan tussen beide rotondes afgesloten voor verkeer naar de A12. Het verkeer kan omrijden langs de Mechelsesteenweg, de Tisseltbaan en de Blaasveldstraat. Het verkeer richting Mechelen ondervindt normaal gezien geen hinder.

Tijdens de eerste week van juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende drie dagen asfalteringswerken uit op de Koning Albertstraat/Antwerpsesteenweg (N1) in Walem. De werken vinden plaats tussen de kruispunten met de Lange Zandstraat en de Schaliënhoevedreef. Op 3, 4 en 5 juli wordt de N1 daarvoor gedeeltelijk afgesloten richting Mechelen.

Voor verkeer naar Antwerpen blijft de N1 open. Verkeer naar Mechelen moet vanaf het kruispunt met de Bussestraat in Rumst een omleiding volgen langs de E19 via de complexen Rumst en Mechelen-Noord. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk in beide richtingen tussen de Bussestraat en de Lange Zandstraat. Bij regenweer wordt de huidige planning mogelijk nog gewijzigd.