De verkavelingsvergunning voor project De Bos aan de Boudewijnlaan/Bossestraat in Heist-op-den-Berg is definitief goedgekeurd. Weldra zal Group Deneve 34 woningen en 60 appartementen te koop aanbieden in verschillende fasen.

Projectontwikkelaar Group Deneve uit Heist-op-den-Berg werd in september 2016 eigenaar van de voormalige voetbalterreinen van K.S.V. Heist-op-den-Berg, beter bekend als De Bos.

Het gaat om een terrein van meer dan 30.000 m², gelegen tussen de Boudewijnlaan en de Bossestraat. Het  RUP De Bos dat in februari 2016 definitief goedgekeurd werd, biedt de mogelijkheid voor een ontwikkeling van meer dan 100 wooneenheden en een buurtsupermarkt. Het gaat om een mix van half open en gesloten bebouwing en doordacht ingeplante appartementen. Wonen boven de winkel wordt een belangrijk aspect om alles te integreren.

In de loop van 2018 zou de ruwbouw van start kunnen gaan.

Mobiliteit

Het hele gebied zal slechts langs één kant met de wagen toegankelijk worden. Voor fietsers en voetgangers komen er extra toegangen. Het nieuw ontwikkelde woonerf moet op die manier hedendaagse woonkwaliteit bieden.

Vastgoedkantoor Deneve & Partners staat in voor de commercialisering en de verkoop.