Verbinding tussen Krekelenberg en A12 gaat open

rotondeDe nieuwe verbindingsweg tussen industriezone Krekelenberg en de A12, die ook wel de Banaan wordt genoemd, is klaar. Na meer dan 2 jaar werken worden de nieuwe ontsluitingsweg en de fietstunnels op vrijdag 17 juli opengesteld voor het verkeer. De nieuwe verbinding tussen het industrieterrein van Niel en de A12 moet zorgen voor een betere leefbaarheid en meer veiligheid in de omliggende woonstraten van Boom, Rumst en Niel. Daarnaast zal ook het doorgaand verkeer nu vlotter kunnen doorrijden.

De Banaan maakt deel uit van een groter project voor de N171, waarbij de weg verlengd wordt en ook een nieuw kleedje krijgt. De voorbereidingen vonden plaats in 2008. Met het oog op de aansluiting van de nieuwe gewestweg werden toen twee rotondebruggen over de A12 aangelegd.

Dankzij de nieuwe gewestweg zal er veel minder doorgaand verkeer door de ’s Heerenbaan en de Potaardestraat rijden, wat zowel de leefbaarheid als de veiligheid zal verhogen. Het vrachtverkeer van en naar de industriezone Krekelenberg raakt nu immers via de nieuwe gewestweg vlotter op zijn bestemming.

De werkzaamheden aan de Banaan vormden het tweede hoofdstuk in het grotere verhaal van de verbinding tussen de A12 en de E19. Als derde onderdeel is er de doortrekking van de N171 tussen de rotondebruggen en de Eikenstraat in Rumst. De onteigeningen voor deze fase werden opgestart. Een startdatum voor deze werken ligt nog niet vast.

Ingrijpende werken zoals deze zijn vaak een beproeving voor al wie woont, werkt of passeert in en rond een werf. Het Agentschap Wegen en Verkeer, de aannemer en de gemeenten willen iedereen die hinder heeft ondervonden van deze werken, in het bijzonder de bewoners en bedrijven in en rond de werfzone, bedanken voor hun geduld en vertrouwen.

De nieuwe verbindingsweg die 1,2 km lang is, heeft 10,4 miljoen euro gekost.