JumaMet een 60-tal enthousiaste deelnemers uit zo’n 40 bedrijven uit de regio’s Mechelen, Antwerpen en Leuven werd woensdag de kick-off gegeven van de innovatiesessies bij BMW Juma.

Na een hapje, een drankje en een warm welkom door concessiehouder Gunter Van Lent ging de eerste sessie, met focus op wat is innovatie en wat is het belang van innovatie van start. Adviseurs van het Innovatiecentrum gaven hierover de nodige uitleg.

Thomas Heyens, Strategy & Sales Manager van BMW i bij BMW Belux, kwam ook vertellen over de innovatie binnen BMW en de innovatieve materialen in de BMW i producten. Ook in de volgende twee sessies komt telkens één van de deelnemende bedrijven vertellen wat voor hen innovatie precies inhoudt. Na afloop van de sessie bleven alle deelnemers met plezier nakaarten. De reacties waren zeer positief en er wordt uitgekeken naar de volgende sessie.

In die volgende sessie gaan de deelnemers samen nieuwe ideeën bedenken en uitwerken op maat van de eigen business. Tijdens de laatste sessie, op woensdag 27 april, wordt dan bekeken hoe deze innovatieve ideeën kunnen worden omgezet in de praktijk.