davevanoosterwyckDe sociale tewerkstelling in Sint-Katelijne-Waver was nooit zo hoog als dit jaar. In de eerste helft van 2015 hielp het OCMW al 22 personen op deze manier aan de slag. “Dit is het resultaat van een opgedreven aandacht voor activering en een intense begeleiding door onze diensten”, stelt OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck. “In de eerste zes maanden van 2015 (de overeenkomsten voor juni zijn reeds afgesloten) zullen 22 personen samen 3.480 arbeidsdagen gewerkt hebben. Daarmee zullen we zeker het record van 4.029 dagen in het hele jaar 2014 verbeteren.”

“Dat deze cijfers zo goed zijn, is mede omdat we als bestuur sterk inzetten op sociale tewerkstelling als belangrijk middel naar sociale integratie. Eén van onze maatschappelijk werksters houdt zich intensief bezig met de begeleiding en activering van deze mensen. Budgettair zorgen we voor de nodige ruimte zodat we iedereen die in aanmerking komt, ook daadwerkelijk kunnen tewerkstellen.”

Heel wat mensen kunnen aan de slag bij de eigen OCMW-diensten zoals de poetsdienst of in het Woonzorgcentrum. Ook in de sociale economie vinden velen onder hen een job. Zo werkt het OCMW nauw samen met kringwinkels en natuur- en groenbeheer. “Vaak wordt op maat gezocht, en kunnen we mensen plaatsen bij een werkgever die net kan bieden wat onze kandidaat nodig heeft: bij een aannemer in tuinonderhoud, een fietsenwinkel, een school, een pakjesdienst, het parket… creativiteit troef”, zegt Van Oosterwyck.

Sociale tewerkstelling moet volgens Van Oosterwyck een opstap zijn naar een verdere carrière. “Daarom hechten we veel belang aan de juiste man/vrouw op de juiste plaats. We zoeken een tewerkstellingsplaats zoeken die nauw aansluit bij zijn/haar profiel. De tewerkstellingsplaats moet ook uitzicht bieden op een verdere tewerkstelling in een gelijkaardige functie. Daarom bieden we tijdens de tewerkstelling voldoende mogelijkheden om bijscholing te volgen. Het is belangrijk dat deze mensen zich kunnen ontwikkelen. Werk is de beste garantie tegen armoede, creëert eigenwaarde en zelfvertrouwen en staat de mensen toe een sociaal netwerk uit te bouwen.”

Een verklaring voor de goede cijfers zit ook in een steeds beter netwerk van de OCMW-tewerkstellingsdienst, in de economische crisis die mensen meer bewust maakt van de nood aan een arbeidsinkomen en in het feit dat meer leefloners dan vroeger van vreemde origine zijn. “Deze mensen zijn vaak erg gemotiveerd en beschikken over talenten die ze op de gewone arbeidsmarkt nog niet konden tonen, onder meer door een taalprobleem. Ook daar trachten we voor of tijdens de tewerkstelling aan tegemoet te komen door extra taalcursussen”, besluit Van Oosterwyck.