MECHELEN – Het Mechelse bouwbedrijf van Poppel is begonnen met de restauratie van het poortgebouw van de Mechelse Kruidtuin. De werken zullen ongeveer 40 werkdagen in beslag nemen.

De toegangspaviljoenen van de Mechelse Kruidtuin aan de kant van de Bruul en het Spuihuis zijn al gerestaureerd, en nu wordt de derde en laatste toegang tot de Kruidtuin aan de Pitzemburgstraat aangepakt.

De toegangspoort aan de kant van de Pitzemburgstraat is in slechte staat. In het verleden werden reeds kleine herstellingen uitgevoerd, maar een meer grondige aanpak drong zich op.

“Het was wenselijk om ook de derde toegang tot de Kruidtuin aan te pakken. Het gaat tenslotte om een druk bezochte plaats. De restauratie is een meerwaarde voor de bezoekers van het park, maar zorgt bovendien voor een herwaardering van de omgeving”, aldus schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen.

De werken omvatten o.a. het herstel van het dak en het reinigen en deels hervoegen van het gevelmetselwerk. Ook het vernieuwen en schilderen van het houten schrijnwerk staat op het programma.

Toegang blijft mogelijk

De werken aan de toegangspoort zullen grotendeels ter plaatse worden uitgevoerd. De toegang tot de Kruidtuin wordt zoveel mogelijk gevrijwaard. Enkel wanneer dit om veiligheidsredenen noodzakelijk is, kan de toegang tijdelijk worden afgesloten. De omwonenden en de betrokkenen, zoals Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg en de hogeschool Thomas More worden hierover vooraf geïnformeerd.

De restauratiewerken zullen 37 885 euro kosten.