Na twee maanden van voorbereidende werkzaamheden, met de aanleg van tijdelijke omleidingswegen, start aannemer Van Laere in opdracht van Q-Park met het plaatsen van de slibwanden aan de Mechelse Speecqvest. Het is het begin van de nieuwe ondergrondse parking van maar liefst 350 parkeerplaatsen.

Voor het plaatsen van de buitenwanden en de kolommen komt aannemer Van Laere voor de dag met grote machines en expertise. De werken vergen veel technisch vernuft. Er wordt tien meter diep gegraven tussen twee betonnen geleidingswanden die reeds gegoten zijn. De ontstane schacht wordt tijdelijk gevuld met bentoniet en daarna volgt de betonnering. Deze fase van de werken start in de week van 12 december.

Aansluitend worden prefab betonkolommen op een vergelijkbare manier in de grond aangebracht. Nadien zal de aannemer de betonnen dakplaat gieten om vervolgens te starten met het effectieve uitgraven. “We kozen deze methode omdat hierdoor de hinder beperkt blijft. Vanzelfsprekend zijn er altijd transporten nodig, maar de aannemer werkt vanaf dan ondergronds door aan de bouw van de parking. We kunnen zo sneller starten met de bovengrondse aanleg van de nieuwe Speecqvest”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx.

De omleidingswegen zijn ondertussen al even in dienst. “We zien dat deze zeer goed werken. Er is geen sprake van extra filevorming, integendeel zelfs, de doorstroming is verbeterd. Het was wel wat wennen voor alle gebruikers en omwonenden, maar als tijdelijke situatie is dit zeker geslaagd”, aldus de schepen.

Op vraag van de bewoners wordt een deel van de signalisatie aangepast. “We hebben er samen met Q-Park ook voor gezorgd dat er bij de frituur parkeerruimte is voor de deur. In de Stationsstraat is ondertussen ook extra parking en plannen we nog extra parkeerplaatsen ter hoogte van de laatste drie busperrons.”