vanhoolbusVan Hool, onafhankelijk constructeur van bussen, autocars en industriële voertuigen uit Koningshooikt, heeft vrijdag op een bijzondere zitting van de ondernemingsraad bij EOS Coach Manufacturing Company nv in Bree haar voornemen bekend gemaakt om deze verlieslatende vestiging te sluiten. De directie van Van Hool is, zoals de wettelijke bepalingen voorschrijven, meteen gestart met het informeren van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en de vakorganisaties. Een mogelijke sluiting van deze vestiging zou gepaard gaan met het verdwijnen van alle 161 arbeidsplaatsen (142 arbeiders en 19 bedienden).

De directie van Van Hool zegt dat ze gedwongen is geweest “om deze moeilijke beslissing te nemen om de werking en de rendabiliteit van de Van Hool-groep niet in het gedrang te brengen”. De laatste 3 jaren was de vestiging in Bree verlieslatend. Voor de tweede helft van dit jaar zijn er geen werkopdrachten meer in het orderboek van deze vestiging.

 Filip Van Hool, CEO van Van Hool nv: “Tijdens verschillende voorgaande ondernemingsraden werd steeds duidelijk gemaakt dat de marktvooruitzichten niet zo schitterend zijn. De wereldmarkt van bussen en coaches, en wat Van Hool betreft vooral de Europese en Amerikaanse markt, is een enorm competitieve markt met producenten die meer en meer hun productie van bussen en coaches naar lage loonlanden verschoven hebben. Deze verschuiving legt een grote druk op de verkoopprijzen. Om competitief te blijven is de Van Hool-groep, waartoe de EOS Coach Manufacturing Company nv behoort, genoodzaakt geweest te investeren in Macedonië, waar de loonkost beduidend lager is dan in België.”

De directie van Van Hool beseft dat, indien de fabriek in Bree daadwerkelijk gesloten wordt, deze beslissing grote gevolgen heeft voor de betrokken medewerkers. Van Hool belooft er alles aan te doen om voor een zo goed mogelijke begeleiding te zorgen. Indien het tot een effectieve sluiting komt, zal er een sociaal plan worden onderhandeld waarin onder meer volgende punten bespreekbaar zijn voor de directie: SWT (het vroegere brugpensioen) voor arbeiders en bedienden, eventuele mutaties naar Koningshooikt, de oprichting van een tewerkstellingscel, enz … Dit maakt deel uit van de gesprekken die de directie van Van Hool in de loop van de volgende weken plant met de werknemersvertegenwoordigers.

Van zodra de intentie leidt tot een beslissing, zullen de industriële activiteiten van EOS geïntegreerd worden in de fabriek van Koningshooikt. De aankondiging van de sluiting van EOS zal volgens Van Hool op geen enkele wijze enige verandering brengen aan de huidige plaats, functie en doelstellingen van de fabriek in Koningshooikt. De vestiging in Koningshooikt blijft een belangrijke productieplaats en het beslissings- en innovatiecentrum van de groep.