Van Hool werkt samen met BASF

tankcontainer Van Hool, onafhankelijk constructeur van bussen, touringcars en industriële voertuigen uit Koningshooikt, heeft voor en samen met BASF een nieuwe 45 voet tankcontainer voor het spoor ontwikkeld. Deze tankcontainer biedt in combinatie met een containerwagon talrijke voordelen ten opzichte van de klassieke tankwagon.

De tankcontainers van 20 tot 30 voet die nu reeds worden ingezet bij het gecombineerd vervoer (spoor, water en weg) zijn de basis voor deze ontwikkeling. Het doel was een nieuw systeem te creëren dat het conventionele spoorvervoer even flexibel en snel maakt als het gecombineerd vervoer, zonder daarbij het voordeel van de hoge laadvermogens bij het conventionele spoorverkeer te verliezen.

De 45 voet tankcontainer heeft, met een volume van 63.000 liter en een toelaatbaar gewicht van 75 ton, een laadvermogen dat het dubbele is van een gewone tankcontainer en dat bovendien vergelijkbaar is met dat van een chemietankwagon. De nieuwe voor het spoor geoptimaliseerde tankcontainer beschikt over dezelfde techniek als de tot nog toe gebruikelijke 20 tot 30 voet metende tankcontainers. De 45 voet tankcontainers kunnen worden ingezet voor het spoorvervoer, de binnenscheepvaart en, in lege toestand, ook bij het wegvervoer. Ze worden ook toegelaten voor containeropslag. Bovendien zijn zij uitgerust met moderne isolatietechnieken en verwarmingsmogelijkheden. De 45 voet tankcontainer beschikt in vergelijking met de tankwagon over een hoger laadvermogen in verhouding tot zijn eigen gewicht. Hij is afneembaar van de spoorwagon en is stapelbaar. De tankcontainer heeft dus duidelijk minder infrastructuur nodig en is flexibeler bij het beladen en ontladen.

De grootte van de nieuwe container biedt naast het logistieke voordeel bij het laden en de optimalisatie van de vloot nog meer kostenvoordelen ten opzichte van de tankwagon. Zo bedraagt de jaarlijkse circulatie van een tankwagon slechts gemiddeld 25.000 km; die van een containerwagon is daarentegen 180.000 km. Globaal gezien draagt deze groot volume tankcontainer aanzienlijk bij om het conventionele spoorvervoer concurrentiëler te maken en meer ladingen van de weg over te brengen naar het spoor. BASF is van plan de nieuwe 45 voet tankcontainers vanaf 2017 in te zetten.