hertVoor het eerst in de meer dan dertigjarige geschiedenis van de Dag van de Landbouw zullen twee Mechelse bedrijven deelnemen aan het evenement op 21 september. “In elke provincie worden zorgvuldig een aantal bedrijven geselecteerd die op die dag bezoekers ontvangen om de veelzijdigheid van de moderne Vlaamse land- en tuinbouw te laten zien”, zegt Marc Van Praet van de Landelijke Gilden die samen met de Boerenbond instaan voor de organisatie van de Dag van de Landbouw. “Dat er twee bedrijven van het Hombeeks plateau in Leest meedoen, tuinbouwbedrijf/hoevewinkel ’t Hertsveld en hertenfarm Parkcoplus, is een primeur.”

De Mechelse schepen van Landbouw Greet Geypen juicht dit toe. “We zoeken steeds naar manieren om het platteland rond Mechelen meer in de kijker te zetten en dat kan zeker door een wisselwerking met de land- en tuinbouwers van het Hombeeks plateau, waar een positieve dynamiek heerst en een honderdtal bedrijven gevestigd zijn. De landbouwsector maakt deel uit van de eigenheid van Mechelen. Op de Dag van de Landbouw stellen  land- en tuinbouwers van Mechels Natuurlijk op de Grote Markt in Mechelen in het kader van Uit zonder Uitlaat ook hun producten voor.”

Stijn Van de Voorde runt samen met zijn vrouw Ann Slachmuylders het tuinbouwbedrijf  annex hoevewinkel ’t Hertsveld dat deelneemt aan de Dag van de Landbouw op 21 september. “We komen allebei uit een tuinbouwersfamilie en hebben ons eigen bedrijf opgestart waar we vollegrondsgroenten kweken: boontjes, kolen, spinazie, spruiten, erwten… Om het contact met de consument te optimaliseren, hebben we onlangs bij ons bedrijf ook een hoevewinkel geopend. Daar verkopen we niet alleen onze eigen groenten maar ook producten van collega-telers uit de buurt. Alles in onze winkel komt rechtstreeks van de groente- of fruitteler. We willen de keten zo kort mogelijk houden. Op de Dag van de Landbouw geven we rondleidingen op het veld, is er lekkers van eigen bodem en zorgen we voor kinderanimatie. In onze loods stellen een paar startende ondernemers zich voor.”

jaarlinghindeBezoekers van de Dag van de Landbouw worden gestimuleerd met de fiets te komen. Om de afstand tussen het tuinbouwbedrijf en de hertenfarm van Cisse Vleminckx te overbruggen is dat ideaal; ze liggen slechts een kilometer van elkaar. De Leestse hertenfarm bestaat al sinds de jaren tachtig. “Ik ben in 1984 begonnen met schapen en ben in 1992 overgeschakeld op de kweek van edelherten. In 1997 werd het een volwaardige hertenboerderij”, zegt eigenaar Cisse Vleminckx. “Een deel van onze herten wordt verkocht aan andere kwekers. De rest wordt na verloop van tijd geslacht en het vlees wordt verkocht aan de consument. We organiseren ook geregeld klasbezoeken en rondleidingen op ons bedrijf. In de nabije toekomst willen we ons – naast de herten – ook gaan toeleggen op de kweek van sanglochon, een kruising tussen everzijnen en tamme varkens. Ook bij ons worden op de Dag van de Landbouw rondleidingen gegeven en zijn er collega-telers die zich voorstellen, proeverijen en kinderanimatie.”