De weersvoorspellingen gaan voor donderdag en vrijdag uit van een stormtij: de combinatie van springtij, wat twee keer per maand voorvalt, en een noordwesterstorm op de Noordzee met windsnelheden tot 8 beaufort. Stormvloedgolven rollen dan het Zeescheldebekken binnen en zorgen voor hoge waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren, van Gent tot Lier. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV kondigt van woensdag- tot vrijdagavond respectievelijk de alarmfase stormtij en gevaarlijk stormtij af. “Het stormfront op de Noordzee neemt vrijdag in hevigheid toe. Tegelijk verwachten we in heel Vlaanderen sneeuw- en regenbuien. In combinatie met het springtij zal dat er voor zorgen dat het water in het Scheldebekken zeker vrijdag gevaarlijk hoog kan komen te staan”, waarschuwt Waterwegen en Zeekanaal NV.

Verschillende overstromingsgebieden van het Sigmaplan die intussen operationeel zijn, zullen in werking treden. De gebieden vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo stroomopwaarts wateroverlast. Het pas afgewerkte gecontroleerde overstromingsgebied Zennegat in Battel (Mechelen) is voor het eerst in werking getreden in de nacht van woensdag op donderdag. Ook de Polder van Anderstadt I (Lier) liep vol. Zolang de alarmfase duurt, zullen de dijken aan de rivierzijde daar ook afgesloten zijn voor recreanten. Een evenaring of overschrijding van het peil van de Sinterklaasstorm van 6 december 2013 is niet uitgesloten.

Vaarverbod en onderbroken veerdiensten

Om de dijken niet extra te belasten met golven veroorzaakt door schepen, geldt er vrijdag rond hoogwater een volledig vaarverbod voor al het scheepvaartverkeer op de Boven-Zeeschelde opwaarts van Wintam, op de Rupel, de Beneden-Dijle en de Beneden-Nete. Schippers kunnen daardoor meerdere uren vertraging oplopen. Afhankelijk van de waterstanden kan dit verlengd worden. Daarnaast kunnen een aantal veerdiensten door de hoge waterstanden op de Schelde tijdelijk worden onderbroken. De veerdiensten Klein-Willebroek-Boom (Rupel), Schelle-Wintam (Rupel), Driegoten-Weert (Boven-Zeeschelde) en Sint-Amands-Moerzeke-Mariekerke (Schelde) zullen vrijdag vermoedelijk onderbroken zijn tussen 17 uur en 18 uur.

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden op www.waterinfo.be.