Burgemeeste Eddy Bevers en Lyne Herbots van nv Vaartland.

Burgemeester Eddy Bevers en Lyne Herbots van nv Vaartland.

De muur van de vroegere papierfabriek Denaeyer aan de Mechelsesteenweg in Willebroek wordt afgebroken. Nu de grote sloopwerken van de magazijnen op het terrein zijn afgerond, is de afscheiding niet meer noodzakelijk. Bovendien zorgde de overvloedige regenval van de jongste weken voor wateroverlast op het terrein en daardoor kwam de stabiliteit van de muur in het gedrang.

In overleg met de gemeente Willebroek nam Vaartland nv, de projectontwikkelaar van de site, de beslissing om de muur onmiddellijk af te breken. Burgemeester Eddy Bevers van Willebroek: “De gemeente sluit tijdens de werken het voetpad en het fietspad langs de muur aan de Mechelsesteenweg af om de veiligheid te garanderen.”

De aannemer Cool Constructions bvba neemt de nodige maatregelen om de werken veilig en gecontroleerd uit te voeren met een minimum aan hinder en in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Eens de muur weg is, zullen de buurtbewoners een vrij zicht hebben op de site Denaeyer waar binnenkort een nieuwe woonverkaveling zal komen.

Projectontwikkelaar Vaartland nv wacht op de definitieve verkavelingsvergunning om de wegenis- en rioleringswerken op te starten.