MechelenHet Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de overname van de Belgische Utopolis-bioscoopcomplexen door Kinepolis goedgekeurd, op voorwaarde dat de Utopolis-bioscopen in Mechelen en Aarschot worden verkocht worden met het oog op de verdere exploitatie ervan. Als gevolg van deze beslissing kan Kinepolis, in uitvoering van de overeenkomst gesloten met de aandeelhouders van Utopia SA op 9 november vorig jaar, de Utopolis-bioscopen in Turnhout en Lommel overnemen.

Naast deze structurele verbintenissen aanvaardde de BMA een aantal gedragsverbintenissen voor een periode van drie jaar die door Kinepolis werden voorgesteld. Deze gedragsmaatregelen komen tegemoet aan de mededingingsbezorgdheden van de BMA en betreffen het niet-sluiten van de bioscoopcomplexen in Turnhout en Lommel gedurende deze periode, het verderzetten van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten inzake bioscoopcheques en het monitoren van de tevredenheidsgraad van de bezoekers inzake prijs-kwaliteitverhouding bij de invoering van de Kinepolis belevingsconcepten.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: “Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is na een langzame en moeizame procedure. We zullen nu, in overleg met de BMA, de desinvesteringen zo organiseren dat de toekomst en optimale verderzetting van de betrokken bioscopen gegarandeerd blijft en dat er voor de medewerkers snel duidelijkheid komt.”

Op 9 november 2015 verwierf Kinepolis reeds alle Utopolis-activiteiten in Luxemburg, Nederland en Frankrijk, met in totaal 9 bioscopen. De overname van de Belgische vestigingen door Kinepolis was onderworpen aan de goedkeuring van de BMA. Een overname van deze omvang is op zichzelf geen aanmeldingsplichtige transactie. Bij haar oprichting in 1997 kreeg Kinepolis echter specifieke beperkingen opgelegd wat betreft haar verder ontwikkeling op de Belgische markt. Deze beperkingen zijn vandaag nog steeds in voege.