emailgarage1De Content Planner van het e-marketing-expertisecentrum EmailGarage heeft een grondige update gekregen. Met de Content Planner helpt het bedrijf marketeers een heel jaar lang relevante content in te plannen en zo effectief aan e-mailmarketing te doen.

De Belgische Content Planner verscheen voor het eerst in 2013. Hij maakt het voor bedrijven die aan e-mailmarketing doen makkelijker om relevant te communiceren met hun doelpubliek. De EmailGarage Content Planner biedt een eenvoudige oplossing voor twee permanente uitdagingen binnen contentmarketing: inspiratie zoeken en tijdig plannen. Omdat de tool een visueel overzicht geeft van interessante data en evenementen doorheen het jaar, wordt het mogelijk om in één oogopslag wettelijke feestdagen en belangrijke culturele of sportgebeurtenissen op te nemen in een jaaroverspannend contentplan. Dankzij dit gebruiksgemak kreeg EmailGarage dit jaar de zegen van talrijke e-marketeers.

Met deze grondige update wil EmailGarage bedrijven blijvend inspireren en hen een houvast bieden voor effectieve e-mailmarketingacties in 2015. Het bureau speelt hiermee in op de groeiende vraag van klanten om naast oplossingen voor contentplanning ook bredere expertise te leveren op het gebied van e-maildesign en copywriting, campaign management, testing, accurate analyses, rapportering en consultancy.

EmailGarage is een autonome afdeling van het Mechelse marketingbureau Luon. Het is een e-marketing-expertisecentrum dat werkt voor klanten zoals Sony Mobile, Honda Belgium Motorcycle departement, WPG Uitgevers, Carrefour Finance, Live Nation, Ello Mobile en Midas.