WILLEBROEK – Unizo Willebroek heeft naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen haar memorandum Denk Globaal, Koester Lokaal overhandigd aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad. In dit memorandum formuleert Unizo haar visie op een meer ondernemersvriendelijke gemeente.

Het memorandum werd opgesteld na een brainstormsessie van een twintigtal Willebroekse ondernemers en werd aan de politici overhandigd door Jeroen De Jonghe en Jurgen Blommaert, voorziters van Unizo Willebroek. De belangrijkste aanbeveling is dat er meer overleg en communicatie komt tussen ondernemers en gemeentebestuur. Maar ook nog deze vijf uitdagingen:

1. Willebroekse ondernemingen bereikbaar voor iedereen

Unizo pleit voor een nieuw mobiliteitsplan in Willebroek, met aandacht voor o.a. een betere aansluiting van de bedrijvenzones op de ring en de A12 en een meer duidelijke bewegwijzering op de hoofdassen naar de bedrijven. De ondernemers willen tevens een aangepast parkeeraanbod en een beperking van de hinder voor ondernemers bij openbare werken.

2. Voldoende en geschikte ruimte om te ondernemen

Het is hierbij volgens Unizo van belang om niet alleen in te zetten op grote (vaak logistieke) bedrijven maar ook op KMO’s.

3. Participatie, samenwerking en een klantgedreven dienstverlening

Unizo onderstreept het belang van duidelijke en tijdige communicatie met ondernemers, van informatie over de besluiten van de adviesraad lokale economie en van een ambtenaar lokale economie die goede contacten onderhoudt met de ondernemers.

4. Een bedrijvige kern

Er wordt aangedrongen op een evaluatie en bijsturing van het bestaande commercieel strategisch plan en een duidelijke en gehandhaafde afbakening van de kernen met stimulering van ondernemers die zich in die kernen vestigen. De ondernemers pleiten voor het verleggen van de focus op klassieke handel naar een mix van bedrijvigheid in de kern. Alleen dit kan volgens Unizo een afdoend antwoord bieden op de leegstand in het centrum.

5. Ondernemers stimuleren tot duurzaam ondernemen

Unizo pleit om steun voor ondernemers die werknemers uit eigen gemeente tewerkstellen. De organisatie adviseert tevens om kmo-zones te ontwikkelen waar mensen uit eigen streek tewerkstellingskansen krijgen en om samen met ondernemers een duurzame oplossing te zoeken voor de belevering van handelszaken.

Unizo hoopt dat de partijen rekening houden met hun aanbevelingen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.