FaillietDoorbreek het taboe rond faillissementen en zet meer in op een tweede kans voor gefailleerden die opnieuw een zaak willen starten. Herstarters na een faling zijn sterke ervaringsdeskundigen met meer slaagkansen. Dat werd gezegd op de Europese conferentie Learning from Failure in Brussel.

“Het taboe rond faillissementen is in de meeste Europese landen veel te groot”, zegt UNIZO-adviseur Europese aangelegenheden Véronique Willems, die ook aan het woord kwam op de conferentie. “Het werkt stigmatiserend voor de betrokken ondernemers, die daardoor nauwelijks nog een kans krijgen op een nieuwe start. Eenmaal mislukt, altijd mislukt, klinkt de redenering. Terwijl een faillissement net een harde en confronterende leerschool is, om nooit meer dezelfde fouten te maken. Het is dan ook geen toeval dat herstarters na een faling overwegend veel beter scoren dan onervaren starters. Europa heeft er alle belang bij herstarters na een faling te ondersteunen en te begeleiden naar een nieuwe start, eerder dan ze in een verdomhoekje te blijven duwen.”

UNIZO zet al lang in op preventiebeleid bij KMO’s, onder meer via UNIZO Ondernemershorizon. Samen met sociaal bureau Zenito begeleidt UNIZO ook ondernemers in moeilijkheden via de vzw Dyzo.

Tussen 2007 en 2014 steeg het aantal werkzoekenden van 353.000 naar 416.800, of met ongeveer 18%. Het aantal faillissementen daarentegen steeg van 8.000 naar 13.000 of met ongeveer 63%. “Beleidsmakers hebben tijdens de crisis veel aandacht besteed aan begeleiding van werkzoekenden. Op zich is dat een goede zaak. Maar intussen gebeurde er binnen Europa op structureel vlak veel minder voor gefailleerde ondernemers. Daar moet dringend verandering in komen”, aldus UNIZO. Europa moet volgens UNIZO meer investeren in preventie en in een geïntegreerde begeleiding voor gefailleerden: hulp bij de afwikkeling van een faillissement, zowel op juridisch, financieel als humanitair en psychologisch vlak.