AHLierHet aantal vergunningsaanvragen voor winkeloppervlaktes van meer dan 400 vierkante meter in Vlaanderen steeg in 2013 van 255 naar 289, ofwel met 13 procent. Ter vergelijking: het landelijke gemiddelde ligt op +11 procent. De grootte van de winkeloppervlakte per aanvraag lag in 2013 wel lager dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van het Nationaal Distributiecomité dat Unizo kon inkijken.

Een derde van de aanvragen betrof een nieuwe inplanting. Een kwart ging over een uitbreiding van de bestaande winkeloppervlakte en 20% over een regularisatie. Alle vergunningen samen zijn in Vlaanderen goed voor 234.114 vierkante meter verkoopsoppervlakte, ofwel 8 % meer dan in 2012. Opvallend, want op Belgisch niveau nam het aantal vierkante meter verkoopsoppervlakte af (van 607.904 naar 422.853 vierkante meter).

“De toename in Vlaanderen is vooral te wijten aan een verdere stijging van het aantal baanwinkels, ten koste van de binnenstad waar de leegstand meer en meer om zich heen grijpt”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie waarschuwt dat de huidige aanpak van het handelvestigingsbeleid faalt. Unizo vraagt om maximaal in te zetten op kernversterkend beleid. De Vlaamse regering dient daarom volgens Unizo werk te maken van de behandeling en goedkeuring van het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Eerder deze maand legde een studie van IDEA Consult ook al de vinger op de wonde wat betreft leegstand. Sinds 2008 nam de leegstand van winkelpanden in Vlaanderen met 70 % toe. In totaal staat ruim 900.000 m² of 7,4% van de totale winkeloppervlakte leeg. De toename situeert zich vooral in de winkelkernen van steden en gemeenten.

Tussen de Vlaamse provincies bestaat een verschil wat betreft de extra vergunde oppervlakte. In Antwerpen kwam er 30 % extra oppervlakte bij. In Oost-Vlaanderen was dat 45 % en in Vlaams-Brabant 22 %. In de provincies West-Vlaanderen en Limburg daalde de vergunde oppervlakte (resp. -20% en -16%).