Foyer stadsschouwburg.

Foyer stadsschouwburg.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) zoekt zelfstandige uitbaters, voor enerzijds het cultuurcafé van beeldend theater De Maan (Minderbroedersgang 3A – vanaf oktober) en de Cafetaria van het Cultuurcentrum (Minderbroedersgang 5), en anderzijds voor de Foyer van de Stadsschouwburg (Keizerstraat 3).

De aanbesteding wordt uitgeschreven in twee loten. Lot 1 omvat de foyers van het Cultuurcentrum en van De Maan, lot 2 is het café van de stadsschouwburg. Wie in aanmerking wilt komen voor de uitbating, moet minstens bieden op lot 1. Bijkomend bieden op lot 2 is niet verplicht, maar is wenselijk. Het gaat om een concessie voor vijf jaar.

Er kan worden geboden tot 17 augustus om 11u. Meer info over de concessievoorwaarden, het biedingsformulier en een plaatsbezoek kan (bij voorkeur via mail) worden aangevraagd bij Herwig De Lannoy, zakelijk coördinator AGB MAC, herwig.delannoy@mechelen.be, 015-29.80.43.