Ucare focust op je sterke punten

StrengthsUcare, dat ook vestigingen heeft in Mechelen, Lier en Sint-Amands, focust in zijn pas opgerichte Ucare Academy op strength based leadership, een leiderschapsprogramma dat sterke punten van de deelnemers stimuleert en ontwikkelt.

Vaak wordt aangenomen dat je enkel door aan je zwakke punten te werken vooruitgang kan boeken. Dat klopt niet, menen de mensen achter Ucare. Gedurende 30 jaar onderzochten wetenschappers van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup 1 miljoen teams en deden diepte-interviews bij 20.000 leiders en 10.000 volgers. De belangrijkste conclusie? Een aanpak die inzet op het uitspelen en verbeteren van sterke punten werkt het best om mensen en teams naar een hoger niveau te tillen. Dat leidde tot het ontstaan van strength based leaderschap, en Ucare wil dat in België introduceren via zijn 30 vestigingen.

“Vele succesvolle bedrijven en organisaties in het buitenland maken volop de switch naar sterkte-denken”, zegt senior consultant en Ucare-bestuurder Wim Croonen. “In België zijn de kiemen gezaaid, nu is het tijd voor de doorbraak. Daarom lanceren we de Ucare Academy, een opleidingscentrum met focus op loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.”

Het eerste wapenfeit van de Ucare Academy is de expert class Strength Based Leadership. Naast Wim Croonen beschikt Ucare over een tweede deskundige voor dit programma: Dr. Hugo Alberts, veelgevraagd bedrijfscoach, onderzoeker en docent organisatiepsychologie aan de Universiteit van Maastricht. “In deze vijfdaagse opleiding dompelen we de deelnemers onder in de uitdagende wereld van oplossingsgericht coachen, waarderend leiderschap en positieve psychologie. We hanteren één duidelijke insteek: focus op ieders sterke punten, stimuleer deze en gebruik ze volop. Het effect op de productiviteit en efficiëntie is veel groter dan wanneer je probeert zwakke punten weg te werken. Pogingen om je zwaktes weg te werken, kosten veel energie en mislukken meestal. Het zijn niet voor niets zwaktes en het zullen dus – hoe graag we ook willen – zelden sterke punten worden”, legt Dr. Alberts uit.

Meer informatie over het vijfdaags programma vindt u hier.