Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 2 mei met herstellingswerken op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid in de richting van Brussel. Ter hoogte van de middelste rijstrook bevindt zich over de hele afstand een scheur in het wegdek. Om de hinder voor het verkeer te beperken, zullen de werken ’s nachts worden uitgevoerd en in verschillende kortere zones.

De scheur in het wegdek is ontstaan door zettingen in de fundering. Ze moet worden hersteld om verdere schade aan fundering en asfalt, door inwerking van regenwater, te voorkomen.

Om de scheur te herstellen, moet ze gedeeltelijk worden uitgefreesd en vervolgens opnieuw worden gevuld. De werken zullen volgens de huidige inschatting ongeveer twee weken duren. Het zal zo lang duren omdat de scheur zich voordoet over een vrij grote afstand.

Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er enkel ’s nachts gewerkt tussen 21 en 5 uur. Daarnaast wordt er ook enkel in korte zones van maximum 700 meter gewerkt met een mobiele werf. Tijdens de werken zijn er steeds twee van de drie rijstroken richting Brussel afgesloten en moet het verkeer over één rijstrook de werfzone passeren. Alle op- en afritten van de E19 blijven wel steeds open.

Normaal gezien wordt er niet gewerkt tijdens de weekends, maar als de herstellingen trager vorderen dan verwacht, zal dat wel het geval zijn.