In Lier wordt deze week van start gegaan met het onderhoud van het groen op alle grasstroken, plantenstroken en groene pleintjes buiten de stadsvesten. Stad en OCMW Lier hebben hiervoor de opdracht gegeven aan twee externe firma’s: Groenservice Marissen NV uit Nijlen en J. Van Leugenhaege uit Sint-Niklaas. Beide firma’s zijn gespecialiseerd in het onderhoud van groenvoorzieningen van steden, gemeenten, bedrijven en industrie.

Uiteraard kunnen niet alle grasstroken tegelijk worden gemaaid, maar de maaibeurten zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Meteen na dat eerste onderhoud zullen op regelmatige basis maai- en opkuisbeurten worden gehouden.

Al het groen binnen de stadsvesten, inclusief de vesten zelf, en het groen op de begraafplaatsen onderhouden stad en OCMW Lier in eigen beheer.

Groenservice Marissen, van start gegaan in 2000 en gevestigd aan de Herenthoutsesteenweg in Nijlen, heeft flink geïnvesteerd in aangepaste apparatuur voor industriële en openbare opdrachtgevers. Het bedrijf houdt zich ook bewust bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Groenservice Marissen is een invoegbedrijf waar mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt intens worden begeleid en niet alleen vaktechnische kennis maar ook de nodige arbeidsattitudes aangeleerd krijgen.

Van Leugenhaege uit Sint-Niklaas heeft reeds meer dan vijftig jaar ervaring met het aanleggen, planten en onderhouden van groenstroken bij steden, gemeenten, bedrijven en industrie.