De rechtbank van koophandel van Leuven heeft het faillissement geopend van Patrick Spoelders, ondernemingsnummer 0831069373, Lange Schipstraat 70, Mechelen, voor handelsactiviteit Ruitenwasserij Kemi Clean, uitbatingsadres Haachtsebaan 97, Keerbergen. De rechtbank heeft mr. Ellie Verhaegen aangeduid als curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 6 april.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel heeft het faillissement geopend van Vecro bvba, voedingsmiddelen, ondernemingsnummer 0895835085, Leopoldstraat 18, Zemst. Mr. Lies Dewael werd door de rechtbank aangesteld als curator van dit faillissement. Schuldvorderingen kunnen worden ingediend tot 30 dagen na het vonnis van 4 april.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.