trendhuisHet Mechels onderzoeksbureau Trendhuis heeft gepeild naar de belangrijkste tien kopzorgen van de Belg voor 2015. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1.100 Belgen en uit de antwoorden blijkt dat de Belgen het meest wakkerliggen van de economische crisis, de kosten van de gezondheidszorg en wereldvrede, maar ook van criminaliteit, global warming, het onderwijs, fileleed, de regering, de EU, en het tekort aan kinderopvang.

77% of een overgrote meerderheid van de ondervraagden is ongerust over de economische vooruitzichten in België. Bijna 1 op de 2 (45%) piekert over zijn of haar jobzekerheid. Belgen hechten veel waarde aan deze stabiliteit. Tijdens de crisis de afgelopen jaren was een grote terughoudendheid merkbaar om van werk te veranderen. Meer dan de helft van de 20- tot 35-jarigen (55%) maakt zich zorgen over zijn of haar jobzekerheid. Dit cijfer daalt met de leeftijd.

De files zijn een zorg van 62% van de respondenten. Belgische automobilisten hebben vorig jaar gemiddeld 58 uur in de file doorgebracht. België is een van de grootste filelanden in Europa. Bovendien is Brussel is met 83 uur file de absolute koploper in de ranglijst van filesteden. Londen komt op de tweede plaats met 82 uur en Antwerpen staat op drie met 78 uur.

De recente stakingen maakten het duidelijk: een groot deel van de Belgen vreest dat de besparingsmaatregelen hen persoonlijk zullen treffen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de familiegeneratie van 36- tot 50-jarigen zich zorgen maakt om de nieuwe regering: 2 op de 3 piekert daar over. Bij 20- tot 35-jarigen en 50-plussers daalt dit cijfer tot 50%.

Volgens de Eurobarometer zorgen de recente verkiezingen en het systeem van de kandidaat-Commissievoorzitters (de zogenaamde Spitzenkandidaten) ervoor dat Europeanen meer het gevoel kregen dat hun stem telt. Toch maakt meer dan de helft van de ondervraagde Belgen zich zorgen om het beleid van de EU. Walen zijn ongeruster dan Vlamingen: 64% versus 46%.