Trendhuis onderzoekt bereidheid om tot 67 te werken

nathalieSlechts 1 op de 20 Belgen wil in de toekomst werken tot 67 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Mechelse trendonderzoeksbureau Trendhuis, geleid door Nathalie Bekx,  samen met het Europees Sociaal Fonds – Agentschap Vlaanderen uitvoerde bij 4.000 Belgen.

Bij de resultaten valt op dat slechts 1 op de 7 kortgeschoolden minstens tot 65 jaar wil werken. Bij de langgeschoolden stijgt dat cijfer tot een kwart. Mannen zijn dan weer optimistischer dan vrouwen: bijna een kwart van de mannen wil tot 65 jaar of langer werken, tegenover slechts 1 op de 7 vrouwen. En hoe ouder we zijn, hoe minder we gemotiveerd zijn om langer te werken. Uit het onderzoek blijkt dat Belgen wel langer willen werken als daar meer geld en flexibele werkomstandigheden tegenover staan.

Geld is voor de Belg de werkmotivatie bij uitstek. 9 op de 10 ondervraagden werken in eerste instantie om brood op de plank te brengen. Geldkwesties stimuleren daarnaast om langer te werken.

Flexibel werken zonder vaste werkplek of werktijden krijgt veel weerklank. Meer dan 3 op de 4 Belgen willen graag de eigen werktijden kiezen. Mensen met glijdende werktijden boeken  betere resultaten. Zelf de werktijden kunnen bepalen, is na geld de tweede grootste motivatie om langer aan de slag te blijven. Dichter bij huis werken of thuis kunnen werken, spreekt ook aan. “Hoewel flexibel werken tot meer productiviteit leidt, leidt het anderzijds niet echt tot minder stress”, merkt Nathalie Bekx, CEO van Trendhuis, op.

Bijna 7 op de 10 Belgen zeggen dat ze een functie uitoefenen die aansluit bij hun talenten. Talentmanagement is volgens experts een van de sleutelbegrippen voor werkbaarheid. 3 op de 5 ondervraagden zou langer werken met een job op maat van hun talenten.

Werken moet voor de respondenten tenslotte plezierig en zinvol zijn. 3 op de 4 doet zijn job omdat hij ze graag doet, en haast evenveel Belgen omdat ze er betekenis uit halen en de job voor hen persoonlijk zinvol is. 7 op de 10 Belgen zijn trots op de onderneming waar ze voor werken. “Werknemers doen er goed aan om op zoek te gaan naar een bedrijf met de meest gelijkaardige waarden”, aldus Nathalie Bekx.