Steeds meer ondernemers kiezen voor goederentransport via het water. In de eerste vier maanden van 2017 nam het goederentransport via de binnenvaart met 7,1% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijgende trend ligt in de lijn van 2016, toen het containervervoer via het Vlaamse waterwegennetwerk voor het zevende jaar op rij toenam.

Er werd dit jaar al 23,9 miljoen ton goederen vervoerd via de waterwegen. Als deze trend zich doorzet, wordt 2017 een absoluut recordjaar voor de Vlaamse binnenvaart, zowel qua tonnage als in aantal containers. De stijging is met 13,5% het grootst op de ABC-as, bestaande uit het Zeekanaal Brussel-Schelde en Kanaal naar Charleroi. Op het Albertkanaal werd een stijging genoteerd van 9,5% naar 13,3 miljoen ton.

Tot en met april van dit jaar werden er al 265.000 containers vervoerd over de watersnelwegen. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat er anno 2017 op vier maanden tijd bijna evenveel containers getransporteerd worden over het water als in het volledige jaar 2003.

Er is nog ruimte voor groei. Vlaanderen heeft ruim 1.000 kilometer bevaarbare waterweg en 80% van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 km van zo’n waterweg. “Onze ambitie is om het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport alsmaar te laten toenemen”, zegt ir. Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv. “Met de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi zal De Vlaamse Waterweg nv ook de komende jaren sterk investeren in de uitbouw van het waterwegennet.”