Tom Willemen volgt zijn vader Johan op

Tom WillemenDe 40-jarige Tom Willemen volgt zijn vader Johan Willemen op als CEO van de Willemen Groep. Johan Willemen geeft op 65-jarige leeftijd de leiding van het grootste familiale bouwbedrijf door aan de volgende generatie. Het familiebedrijf is actief in de bouw van kantoren, woningen, projectontwikkeling, industriebouw, grote infrastructuurprojecten en wegenbouw. Willemen Groep stelt 2300 mensen te werk en realiseert een omzet van 700 miljoen euro.

Johan Willemen kondigde het nieuws begin dit jaar zelf aan via een mail aan het personeel. “In een fami­lie­be­drijf is de op­vol­ging van cru­ci­aal be­lang. Dat is ook zo bij Wil­le­men. Mijn zoon Tom leidt al vijf jaar ons we­gen­bouw­be­drijf As­we­bo op een schit­te­ren­de ma­nier. Het heeft geen zin hem nog lan­ger de lei­ding van Wil­le­men Groep te ont­hou­den. Ik heb er alle ver­trou­wen in dat hij dat ook zeer goed zal doen. On­ge­twij­feld an­ders dan ik het deed, maar zeker beter.”

Tom Willemen is, net als zijn vader en grootvader, bur­ger­lijk in­ge­ni­eur en volg­de verschillende manage­ment­op­lei­din­gen. De voorbije vijf jaar stond hij aan het hoofd van Aswebo, een Gents bedrijf dat de Willemen Groep overnam na de pensionering van de vorige eigenaar. Hij is onder meer ook voorzitter van Jonge Ondernemers in de Bouw Antwerpen (JOBA). De nieuwe CEO wil de komende jaren inzetten op winstgevende groei, de uitbreiding van de activiteiten in het buitenland, het uitspelen van specialisaties én nieuwe technologieën. Zijn vader blijft nog en­ke­le maan­den mee­draai­en. Naast het voor­zit­ter­schap van de groep behoudt hij ook de lei­ding over en­ke­le be­drij­ven en in het bij­zon­der over de uit­bouw van de groep in het bui­ten­land.