Tom Willemen, ceo van de Mechelse Willemen groep, is de nieuwe stuurgroepvoorzitter van de Vlaamse dronecluster EUKA. Deze vzw werd recent door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen erkend als Innovatief Bedrijvennetwerk en wil de drone-industrie in Vlaanderen op de (wereld)kaart zetten.

“Willemen Groep bouwt permanent aan de toekomst”, zegt stuurgroepvoorzitter van EUKA Tom Willemen. “Daarom neem ik een trekkersrol op binnen de dronecluster EUKA. Dat past helemaal binnen de visie van ons bedrijf.”

“We moeten de ambitie hebben om dronegebruikers en -aanbieders samen te brengen, hen samen te laten werken, ervaringen te laten delen en hen te laten streven naar een voortdurend verbeteringsproces”, vervolgt Tom Willemen. “EUKA is daarvoor het ideale platform, dat alleen maar kan slagen als alle stakeholders, waaronder ikzelf, hun rol vol enthousiasme opnemen. De wereld van drone-toepassingen is slechts begrensd door onze verbeelding.”

Tom Willemen benadrukt dat drones de toekomst zijn. “In de bouwsector bijvoorbeeld kunnen drones helpen met inspecties en logistieke uitdagingen en wellicht op termijn helpen om efficiënter om te gaan met de inzet van mensen.”

Mark Vanlook, Clustermanager van EUKA, is ervan overtuigd dat drones de economie de volgende jaren steeds meer zullen domineren. “Niet alleen in de bouwsector, maar in alle sectoren. Wij zetten met EUKA in op verschillende communities, waarbinnen we alle stakeholders van die community willen samenbrengen.”