De bullets staan klaar voor verscheping.

De bullets staan klaar voor verscheping.

G&G International uit Willebroek, producent van complexe metalen constructies, heeft achttien enorme gasopslagtanks gemaakt voor een grensverleggend energieproject op de Maagdeneilanden. Deze bullets worden nu via Nederland verscheept naar de Maagdeneilanden waar ze de energievoorziening zullen optimaliseren en betaalbaarder maken.

Tien bullets (53 meter lang en met een diameter van 6,5 meter) zijn bedoeld voor de Randolph Harley Power Plant op het eiland Saint-Thomas. Deze drukvaten zullen voldoende propaangas kunnen opslaan om het eiland gedurende vijftien dagen te voorzien van energie. Dit is van groot belang als het weer de nieuwe toevoer van propaangas verhindert. De andere acht bullets met een lengte van bijna 48 meter zijn voor het eiland Saint-Croix.

Terminalbouwer VTTI zal de bullets inzetten voor de omschakeling van twee elektriciteitscentrales van Virgin Island Water And Power Authority van zware stookolie naar gas. Verwacht wordt dat het project de productiekosten van de elektriciteit jaarlijks met 90 miljoen dollar zal verlagen. Voor de consument kan de omschakeling van zware olie naar propaangas de prijs per kilowattuur met 30% verminderen. Ook de CO2-uitstoot zal aanzienlijk verminderen. Voor G&G was het project een uitdaging vanwege de korte doorlooptijd van negen maanden, de nieuwe markt en klant en de vele voordelen die het project met zich meebrengt voor mens, milieu en het leven op de Maagdeneilanden.

“Het gaat om een echt sleutelproject”, zegt Marc Meurisse, bestuurder bij G&G International. “De omliggende eilanden volgen dit project erg nauwgezet op om te zien of verdere omschakelingen van andere energiecentrales nuttig kunnen zijn. We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat als we dit project succesvol afronden, tal van gelijkaardige projecten zullen volgen.”

“Voor VTTI was de levertermijn van negen maanden een absolute must,” vertelt Steven Vandenberghe, Project Manager bij G&G International. “Na de voorbereiding van het project met onder meer de engineering en de aankoop van metaalplaten bleven er maar een zestal maanden over voor de eigenlijke productie. Er zijn maar een handvol spelers die zo’n serie bullets kunnen maken binnen zo’n korte termijn. Wij kunnen terugvallen op onze uitgebreide ervaring in de productie van enorme kwalitatieve bullets. Dit was meteen onze unieke kracht.”