Thomas More gelauwerd voor excellente opleiding

thumbsUit het visitatierapport van de Vlaamse opleidingen Toerisme en recreatiemanagement dat de VLUHR op 1 september publiceerde, blijkt dat de bacheloropleiding van Thomas More Campus De Vest in Mechelen als enige een beoordeling excellent krijgt voor haar onderwijsproces. Daarmee steekt de opleiding met kop en schouders uit boven de andere hogescholen en is ze internationaal een voorbeeld. Thomas More stoomt studenten toerisme klaar voor drie verschillende afstudeerprofielen en biedt als enige een bidiplomeringstraject in het Frans aan.

De commissie oordeelde dat de opleiding de lat hoog legt en overal boven de basiskwaliteit uitsteekt. Studenten focussen zich via projectwerk in realistische cases met veel aandacht voor productinnovatie. Ze kunnen eigen accenten leggen en worden via de keuzes Travel, Hospitality, Cultuur & Vrije tijd klaargestoomd voor de sector.

Alle toerismeopleidingen hechten veel belang aan communicatie en taalvaardigheid. De studenten van Thomas More kunnen daarbij de talenmix en de intensiteit van hun talenpakket zelf bepalen. De opleiding in Mechelen biedt als enige zowel Frans, Engels, Spaans en Duits als Chinees aan. Het unieke bidiplomeringstraject met een partnerschool in Brussel (ECSEDI-ISALT) maakt dat studenten zelfs in één klap kunnen afstuderen met een Nederlandstalig én een Franstalig diploma.

De visitatiecommissie was ook erg onder de indruk van Travel More, de reisdienst van Thomas More die de reizen verzorgt van alle personeelsleden die in opdracht van de hogeschool een buitenlandse verplaatsing maken. Onder begeleiding van een docent werken de studenten levensechte reizen en arrangementen op maat uit voor specifieke doelgroepen, specifieke bestemmingen en specifieke opdrachtgevers. De visitatiecommissie is van oordeel dat dit een best practice is.

Ook de vertegenwoordigers van het werkveld waren tijdens het visitatiebezoek lovend over de gehanteerde aanpak. De kwaliteit van de opleiding in Mechelen vertaalt zich dan ook in hoge tewerkstellingscijfers bij de afgestudeerden.

Het schitterende visitatierapport is een mooi cadeau voor de opleiding die dit jaar haar vijftigste verjaardag viert. Het docententeam en de opleidingsmanager zijn uiteraard zeer opgetogen. “Dit rapport bevestigt dat we klaar zijn om de toerisme-professionals van de toekomst op te leiden. Het stimuleert ons om verder te investeren in het up-to-date houden van de opleiding. De toeristische sector verwacht immers heel wat van (pas) afgestudeerde studenten toerisme. Met een opleiding die future proof is, kunnen we aan die hoge verwachtingen beantwoorden”, zegt opleidingsmanager Annik Schellens.