bosTelenet deed de afgelopen jaren al veel inspanningen om zijn CO2-uitstoot te verminderen. Het Mechelse telecombedrijf plantte bovendien in Ecuador een bos aan om de 7.500 ton CO2 die het nog uitstoot te compenseren.

Het bedrijfsbos van Telenet heeft een oppervlakte van 500 hectare, wat even groot is als 1.000 voetbalvelden. Er staan 450.000 bomen die voldoende zijn om jaarlijks de 7.500 ton CO2-uitstoot die Telenet in 2015 nog heeft, te compenseren. Voor een bedrijf met de omvang en reikwijdte van Telenet is 7.500 ton niet uitzonderlijk veel, omdat het bedrijf sinds enkele jaren heel wat inspanningen doet om die uitstoot sterk te verminderen en klimaatneutraal te gaan werken.

Zo zorgde het Mechelse telecombedrijf ervoor dat de digicorders in alle Vlaamse huiskamers minder verbruiken dan enkele jaren geleden en werd er sterk ingezet op de reductie van de CO2-uitstoot van de gele bestelwagens. En om de resterende CO2-emissie te compenseren die Telenet jaarlijks nog uitstoot, zette het bedrijf een samenwerking op met Bos+ voor de aanplanting van een bos in Ecuador.

Bert De Somviele, directeur van Bos+ (een organisatie die zich inzet voor bosbehoud), legt bos1uit dat er gekozen werd voor inheemse bomen die een bijdrage leveren aan de plaatselijke biodiversiteit. “Het is ook mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld Eucalyptus, wat zeer snel groeiende bedrijfsbossen oplevert, maar die zijn voor de rest absoluut niet duurzaam. De bomen waarvoor gekozen werd, bieden voor de plaatselijke bevolking én de natuur mogelijkheden, bijvoorbeeld door de opbrengst van fruit.”

bos2Telenet is daarmee een koploper in de Belgische bedrijfswereld, ook al is het zeker niet de grootste vervuiler. “Zowel op het vlak van de grote oppervlakte van het bos, als op het vlak van hun engagement, lopen ze vooruit op heel wat andere bedrijven”, zegt Bert De Somviele.

Het Telenetbos heeft naast de ecologische voordelen ook een sociaal doel: het bos herstelt de plaatselijke vegetatie, gaat erosie tegen, geeft plaatselijke werknemers een job en zorgt voor een betere watervoorziening voor de lokale gemeenschappen.