Telenet Group bvba, dochtervennootschap van Telenet Group Holding NV, heeft de overname van Coditel Brabant bvba en haar dochter-vennootschap Coditel S.a.r.l. (samen SFR BeLux) formeel afgerond. Op 13 juni maakte Telenet bekend dat de Belgische Mededingingsautoriteit haar goedkeuring had gegeven voor de geplande overname. Op basis van deze goedkeuring zijn Telenet en Altice N.V. overgegaan tot uitvoering van hun akkoord voor de overname van SFR BeLux door Telenet voor 400 miljoen euro (schuldvrij en cashvrij).

Dankzij de overname van SFR Belux kan Telenet zijn kabelvoetafdruk in Brussel, in een deel van Wallonië en in delen van het Groothertogdom Luxemburg uitbreiden en zich in België verder positioneren als een telecomoperator voor zowel residentiële als zakelijke klanten.

Telenet bevestigt de eerder gecommuniceerde verwachte jaarlijkse geëxtrapoleerde synergieën van 16 miljoen euro tegen 2021, en de geplande investering van ongeveer 12 miljoen euro bovenop de genormaliseerde toe te rekenen kapitaalinvesteringen gedurende de periode 2017-2018 om het overgenomen kabelnetwerk te moderniseren.