Telenet heeft een akkoord bereikt met de Privacycommissie. Het gaat om het privacybeleid in het kader van relevante reclame op televisie. Dat beleid kwam vorig jaar in opspraak toen het Mechelse telecombedrijf naar haar klanten over een testproject rond gepersonaliseerde televisiereclame communiceerde. “We introduceren nu vier verschillende privacyniveaus waaruit de klant kan kiezen. Het gaat om de niveaus Algemeen, Gericht, Persoonlijk en Uniek”, licht John Porter, ceo van Telenet, toe.

Onder vuur

In september 2016 lanceerde Telenet een vernieuwd privacybeleid in het kader van een testproject met relevante reclame op de SBS-televisiezenders Vier, Vijf en Zes. Gegevens over het kijkgedrag van klanten werden daarvoor gebruikt. Wanneer deze klanten die data niet wilden delen met de operator, moesten ze zelf stappen ondernemen. “Standaard werden klanten ingedeeld in het derde niveau Persoonlijk”, legt John Porter uit. “Dit riep toen vragen op, waardoor Telenet in gesprek is gegaan met de relevante stakeholders met een positief resultaat tot gevolg.”

Verduidelijkingen

Het bereikte akkoord met de Privacycommissie houdt in dat Telenet een aantal verduidelijkingen moet aanbrengen in zijn privacybeleid. Zo moet er expliciet vermeld worden dat er voor het ontvangen van gerichte televisiereclame een beroep wordt gedaan op data van derde partijen. Zo kan er bijvoorbeeld worden nagegaan of iemand in een buurt met vrijstaande woningen en een tuin woont, om al dan niet relevante reclame aan te bieden. Ook de vier niveaus zullen scherper worden verwoord.

Telenet kan zijn huidige aanpak blijven behouden, maar moet uiterlijk tegen mei 2018 alle klanten een duidelijke en transparante herinnering over hun huidige privacy-instellingen bezorgen, alsook informatie over hoe ze van niveau kunnen veranderen. Wie bij Telenet na mei 2018 klant wordt, zal standaard in niveau 2 Gericht ingedeeld worden en zal dus niet automatisch gerichte televisiereclame ontvangen. “Wij willen en zullen altijd aan de geldende regelgeving inzake privacy voldoen. Telenet zal de gevraagde aanpassingen en verduidelijkingen zo snel mogelijk doorvoeren en alle klanten opnieuw persoonlijk informeren over het aangepaste beleid”, verduidelijkt John Porter.

Alle informatie over het privacybeleid en de verschillende niveaus zijn hier terug te vinden onder puntje 7.