overnameIn samenspraak met de grootste Vlaamse omroepen heeft Telenet 3 coproducties geselecteerd om in 2016 zijn investeringsplicht uit het Mediadecreet te vervullen. Het Mechelse bedrijf plant investeringen in Over Water van de VRT, Spitsbroers II van MEDIALAAN en Callboys van SBS. Zo blijft Telenet de Vlaamse televisiesector zuurstof geven. Naast deze samenwerkingen investeert Telenet ook in de sector met zijn eigen STAP-initiatieven.

Elke distributeur moet volgens de investeringsplicht uit het Vlaamse Mediadecreet jaarlijks 1,3 euro per Vlaamse televisieabonnee investeren in lokale audiovisuele producties. De voorbije jaren heeft Telenet een jaarlijkse bijdrage geleverd aan het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dit jaar kiest Telenet voor een bijdrage per abonnee in de vorm van coproducties.

De dertiendelige dramareeks Over Water wordt gemaakt door productiehuis Panenka (Tom Lenaerts). Spitsbroers II wordt gerealiseerd door productiehuis deMENSEN en is een dramareeks die zich afspeelt in het voetbalmilieu. Callboys is een productie van FBO bvba naar een scenario van Jan Eelen.

De projecten worden nu verder beoordeeld door een adviescommissie. Op uiterlijk 15 april brengt de VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) Telenet op de hoogte van de beslissingen tot erkenning van de coproductieprojecten.

De drie televisieseries zullen lineair en in open net uitgezonden worden.

Jeroen Bronselaer, SVP Residential Marketing van Telenet: “Via deze coproducties blijven we investeren in het lokale medialandschap. We zijn blij dat we partnerships kunnen aangaan met alle grote Vlaamse omroepen en dat er concrete producties kunnen worden ondersteund, eens de VRM de projecten heeft goedgekeurd. Zo geven we zuurstof aan onze audiovisuele sector en staan we samen sterk tegen de buitenlandse televisieconcurrentie van de zogenaamde over the top spelers. Het is belangrijk dat de Vlaamse tv-kijker kan blijven genieten van films en fictiereeksen van eigen bodem.”

Ook de betrokken zenders en productiehuizen tonen zich tevreden met deze concrete projecten, en kijken uit naar de goedkeuring door de VRM.