Telenet en Thomas More ondertekenen STEM-charter

Martine Tempels

Martine Tempels

Jongeren inspireren om een opleiding en beroep te kiezen in Wetenschap, Techniek, Engineering en Wiskunde. Dat is één van de doelstellingen van het STEM-charter (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dat heel wat bedrijven, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk , Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters onlangs ondertekenden. Onder meer Telenet en Thomas More scharen zich achter die doelstellingen.

Het charter is een initiatief van het STEM-platform, een groep mensen uit diverse kringen die op vraag van de Vlaamse overheid advies geven over de concretisering van het STEM-actieplan. Drijvende kracht is Martine Tempels, Senior Vice-President van Telenet Mechelen. “We moeten meer tonen welke boeiende wereld er voor hen opengaat als ze die richting uitgaan”, zegt Martine Tempels, voorzitster van het STEM-platform. “Niet alleen de maatschappij is erbij gebaat als meer mensen kiezen voor een dergelijke opleiding, ook de jongeren zelf hebben erbij te winnen. Ze hebben nu niet altijd een juist beeld van de talrijke mogelijkheden en de opleidingen in deze gebieden.”

Via het charter slaan ze de handen in elkaar met het onderwijs, sectororganisaties, onderzoeksinstituten, bedrijven, sociale partners en Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het charter moet ertoe bijdragen dat ondernemingen in de toekomst dat talent sneller voor zich kunnen winnen. “Het is belangrijk dat we door mooie verhalen aantonen hoe leuk, cool en zinvol wetenschap en techniek kunnen zijn”, aldus Tempels. “Om nog meer jongeren te stimuleren om voor die richtingen te kiezen, moeten ze vooral beter de mogelijkheden ervan ontdekken. Met een keuze voor een STEM-richting kiezen jongeren niet alleen voor hun eigen toekomst met werkzekerheid en een boeiende job, maar ook voor dé toekomst: alleen met zulke creatieve krachten kunnen we de maatschappij van morgen maken.”