De omstreden politieke adviesraad van Telenet wordt ontbonden. Het Mechelse telecommunicatiebedrijf doet dat na de commotie van de voorbije maanden. Toen bleek dat ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) daarin zetelde en er riante vergoedingen voor opstreek. Nu gooit Telenet het over een andere boeg. Die mededeling komt er een week voor de publicatie van nieuwe kwartaalcijfers.

De adviesraad kwam er in 2007 om de betrokkenheid van de intercommunales te verzekeren nadat zij hun meerderheidsbelang in Telenet hadden verkocht. De actieve en ex-politici in die adviesraad gaven advies bij de socio-economische, politieke en media-uitdagingen van Telenet. Naast Siegfried Bracke (van 2011 tot 2017) ging het onder andere ook om SP.A’er Peter Vanvelthoven (2011 tot 2015), Open VLD’er Patrick Dewael (vanaf 2011) en CD&V’er Yves Leterme (vanaf 2011).

Begin dit jaar ontstond heel wat commotie over de vergoedingen die leden van de raad kregen. Het ging om een forfaitair bedrag van 12.000 euro, en daarnaast nog eens 2.000 euro per bijgewoonde vergadering, met een plafond van 20.000 euro per jaar. Dat de eerste burger van het land ook advies gaf aan een privaat bedrijf, leidde tot veel onbegrip. Uiteindelijk nam Bracke ontslag uit de adviesraad.

Charter voor stakeholders

Telenet wil ook in de toekomst advies blijven verzamelen van zakelijke en academische experten, en politici. Hoe die contacten precies gelegd worden, zet het bedrijf uiteen in een nieuw en publiek beschikbaar stakeholder engagement charter. Politici met een actief politiek mandaat mogen voortaan niet meer zetelen en Telenet zal enkel nog onkostenvergoedingen betalen.