DEPOT RATO straatkantHet Mechels architectenbureau Tecro & Krea heeft op een infovergadering in Muizen samen met het stadsbestuur van Mechelen en projectontwikkelaar RPD de plannen bekend gemaakt van de ontwikkeling van de Alstomsite (de voormalige Rateaufabriek) tot Depot Rato.

Afgelopen jaar werd intensief gezocht naar een nieuwe invulling voor de verlaten loodsen van de site aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van de ontsluiting van RUP Spreeuwenhoek. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de waardevolle delen te behouden. Er wordt een erfgoeddepot in ondergebracht, waar verspreide stedelijke collecties zullen worden samengebracht.

De overige gebouwen worden gesloopt, en hier komt een combinatie van buurtondersteunende handel en woningen.

“De bouwaanvraag wordt zo snel mogelijk ingediend en het project zal worden uitgevoerd in verschillende fasen”, zegt Stéphane Mertens, zaakvoerder van architectenbureau Tecro & Krea. “Fase 1 omvat het erfgoeddepot dat klaar moet zijn in april 2016. In fase 2 volgt het retailgedeelte met de woningen erboven, dat afgewerkt moet zijn in juli 2017. Vervolgens worden de blokken B en C gebouwd met de residentiële wooneenheden (klaar in februari 2019) en tenslotte blok D. Dat laatste is gepland tegen juni 2020, maar het is mogelijk ook al klaar in 2019.”

DEPOT RATO3Het behoud van het waardevolle industriële gebouw was volgens Mertens van groot belang bij het opzet van het concept van dit project. “We behouden zo veel mogelijk van het oudste gebouw uit het begin van de 20ste eeuw dat een heel mooie gevel heeft. Meer recente gebouwen (loodsen en kantoorgebouw) worden afgebroken. Voor het erfgoeddepot is het historische gebouw natuurlijk ideaal. Het retailgedeelte moest beperkt worden gehouden, en bij de woonheden hebben we gezorgd voor zo veel mogelijk types van woningen, zodat een zo breed mogelijk publiek kan worden aangesproken. De wooneenheden zijn heel flexibel opgevat. Ze kunnen in een latere fase worden uitgebreid, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar een groter budget ter beschikking heeft. Ook qua inrichting en invulling van ruimtes zijn er heel veel mogelijkheden.”

Zelfs het erfgoeddepot kan in een latere fase worden uitgebreid. “Dat is afhankelijk van de subsidies die ter beschikking zijn.”