Stijn De Cock en echtgenote van De Cock Interieurschrijnwerk.

Stijn De Cock en echtgenote van De Cock Interieurschrijnwerk.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen bracht donderdagavond het gemeentebestuur van Putte en de ondernemers van de gemeente samen om van gedachten te wisselen over hedendaags ondernemen.

Het event vond plaats in de volledig gerenoveerde showroom van Puur Wonen, die in de loop van november officieel opengaat.

De Putse burgemeester Peter Gysbrechts benadrukte dat een doordacht economisch beleid zeker behoort tot de kerntaken van de gemeente. Voor hem komt dat neer op drie pijlers: unieke informatie aanbieden, economische bedrijvigheid faciliteren en werken aan een sterke lokale middenstand, die moet fungeren als de motor van een bloeiende gemeente met een sterk economisch weefsel.

“Putte zet in op unieke informatie aanbieden, met een nieuwe website met daarin ook een portaal voor ondernemers. Dat het Putse gemeentebestuur ondernemen faciliteert, bewijst de ontwikkeling van KMO-zone Klein Boom.  Ook de lokale middenstand krijgt de nodige aandacht, met onder meer een verbeterde dienstverlening gericht op starters. Concreet voorbeeld daarvan is een vernieuwde brochure die jonge, startende ondernemers de juiste weg helpt te vinden.”

Als afgevaardigd bestuurder van de bouwgroep Verelst, die al langere tijd op Klein Boom is gevestigd, en bestuurslid van LON Zuiderkempen nam ook Kurt Geens het woord. Hij wees op het belang van dergelijke initiatieven van Voka – KvK Mechelen om ondernemers samen te brengen. “Om goede beslissingen in Brussel af te dwingen, moet Voka weten wat er lokaal onder ondernemers leeft. Daarom is het belangrijk dat hier veel ondernemers aanwezig zijn. Met 110 aanwezigen zijn we ruim in die opdracht geslaagd.”

Streekintercommunale Igemo ontwikkelde de KMO-zone Klein Boom. Die is 6,2 hectare groot, waarvan 4,3 hectare bebouwbare oppervlakte die plaats biedt aan 20 kavels van 500 tot 5.000 m². Een jaar na de ontwikkeling zijn 15 van de 20 kavels al van de markt. Zeven zijn effectief verkocht, voor acht geldt een verkoopbelofte. Slechts vijf zijn nog beschikbaar.

Igemo heeft al bijgedragen aan 56 ha bedrijventerreinen, goed voor 148 kavels. Directeur Peter De Bruyne: “Tien hectare daarvan moet nog worden ontwikkeld: vijf ha in Puurs (KMO-zone Winning) en vijf ha in Berlaar (KMO-zone De Hutten). Met het oog op de toekomst moet er dus creatief worden gezocht naar meer ruimte om te ondernemen, in afwachting van een nieuw ruimtelijk kader.  Mogelijke opties zijn planologische ruilprojecten en de ontwikkeling van bedrijventerreinen op gipsstorten.”

Peter De Bruyne en Kurt Geens verwelkomden tenslotte nog De Cock Interieurschrijnwerk als eerste operationele bedrijf op Klein Boom. Zaakvoerder Stijn De Cock kreeg een gesigneerd shirt van de Rode Duivels als welkomgeschenk.