Succesvolle kapitaalverhoging voor Quares Student Housing

qshfQuares Student Housing heeft via een nieuwe aandelenemissie, waarbij een beroep werd gedaan op het publieke spaarwezen, zijn kapitaal versterkt met 2,058 miljoen euro. Met dit vers opgehaalde kapitaal zal Quares verdere acquisities realiseren.

Quares Student Housing heeft als doel een vastgoedportefeuille op te bouwen van circa 500 studentenkamers. Op deze manier wil Quares Student Housing een maatschappelijke rol spelen en bijdragen tot het oplossen van de stijgende vraag naar kwalitatieve en betaalbare studentenhuisvesting.

Sinds de start van Quares Student Housing in 2013 werd via private plaatsing 12,24 miljoen euro opgehaald, waarvan 10,75 miljoen euro via de uitgifte van aandelen en 1,49 miljoen euro via de uitgifte van obligaties. Deze bedragen werden geïnvesteerd in drie gebouwen met 237 studentenkamers. In totaal bedroeg de vastgoedwaarde van deze investeringen 21,5 miljoen euro.

De belangrijkste uitdaging voor Quares Student Housing is om in het belang van zowel de obligatie- als de aandeelhouders de opportuniteiten binnen de markt van studentenhuisvesting te kunnen blijven benutten. Zo kunnen de strategische doelstellingen verder worden verwezenlijkt: het streven naar zowel een maatschappelijk als financieel rendement.

Daarom koos Quares Student Housing er voor om in 2015 een beroep te doen op het publieke spaarwezen. De belegger kreeg de kans om in studentenvastgoed te investeren vanaf een bedrag van 11.500 euro. De inschrijvingsperiode liep van 22 januari tot en met 25 februari. Thierry De Wever, Director bij Quares, over Quares Student Housing: “We hebben in totaal 2.058.500 euro opgehaald (179 aandelen). We hebben heel wat geïnteresseerden ontmoet tijdens onze infosessies in Vlaanderen en Brussel. Met veel voldoening stellen we dan ook vast dat we maar liefst 51 nieuwe aandeelhouders mochten verwelkomen. Tenslotte willen we ook onze bestaande aandeel- en obligatiehouders bedanken voor hun vertrouwen.”

De kapitaalverhoging brengt het totaal opgehaald kapitaal (inclusief uitgiftepremies) binnen Quares Student Housing op 12.806.100 euro. Met dit vers opgehaalde kapitaal zullen verdere acquisities worden gerealiseerd.

Quares is een onafhankelijke vastgoedspecialist die voornamelijk in de Benelux actief is. De onderneming wordt geleid door Anneleen Desmyter, Freddy Hoorens en Herman Du Bois.