Succesvol Cambio breidt uit in Mechelen

cambioCambio en de stad Mechelen startten in maart 2014 met een proefproject om het autodelen uit te breiden naar de Mechelse wijken. Het systeem is zo succesvol dat er in de Arsenaalwijk een Cambio-standplaats bijkomt. Ook in de binnenstand is de vraag hoog en komen er extra locaties bij.

Cambio is sinds 2006 actief in Mechelen en telde vóór de huidige uitbreiding 16 deelwagens verspreid over 11 standplaatsen. De Toyota Prius van de stad die in het weekend ter beschikking van Cambio wordt gesteld, is daar niet bijgeteld.

Elke nieuwe locatie die opgestart wordt, bereikt vrij snel de noodzakelijke bezettingsgraad om rendabel te zijn. Uit een bevraging van begin vorig jaar bleek bovendien dat er nog veel potentieel was voor Cambio in Mechelen. Daarom besloot de stad financieel bij te springen bij de opstart van nieuwe locaties om zo de drempel voor Cambio te verlagen en sneller de nodige wagens te kunnen inzetten. Op die manier konden op vier plaatsen in de wijken rond de binnenstad standplaatsen gerealiseerd worden: in Mechelen-Noord, Nekkerspoel, Mechelen-Zuid en Wijk Tervuursesteenweg.

“Wanneer het gewenste maandelijkse bedrag van 650 euro/maand/wagen niet gehaald wordt tijdens de opstartperiode, past de stad het verschil bij”, zegt de Mechelse schepen van Mobiliteit Marine De Bie. “Voor de 4 locaties in de wijken samen bedroeg het bijgepaste budget in totaal amper 1.779 euro, terwijl een maximum van 14.000 euro was vastgelegd. Sinds de opstart van het proefproject steeg het aantal abonnees bovendien van 400 naar meer dan 600 op dit moment. Gezien de goede cijfers is het vrij zeker dat ook nieuwe locaties snel rendabel zullen worden en is een verdere uitbreiding zeker opportuun.”

Vanaf maandag 22 juni wordt de standplaats in de Arsenaalwijk op de buurtparking in de Hamerstraat in gebruik genomen. “De locatie werd gekozen op basis van een analyse van de adressen van bestaande abonnees. Er is een duidelijke concentratie in de wijk, maar geen eigen standplaats. Bovendien is het een wijk met een hoge parkeerdruk, dus het stimuleren van autodelen is hoe dan ook een meerwaarde”, aldus schepen De Bie.

In de binnenstad komen er twee locaties met telkens 1 wagen bij. Er wordt nu al gestart met standplaats Kraanbrug (Dijle, eerste parkeerplaats naast de fietsenstallingen). Na de zomer wordt ook de standplaats Olivetenvest (parkeerpleintje aan Dijle) opgestart.